เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ติดต่อหน่วยงาน

รูป intro
Support
Gallery

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร               :  0 2 333 3700
โทรสาร           :  0 2 333 3833
Call Center   :  1313 
อีเมล์               :  ติดต่อหน่วยงาน       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
                         ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS :
ลงสถานทีอนุสาวรีชัยสมรภูมิ

สายรถประจำทางที่ผ่าน :
สาย 8, 92, 97, 67, 44, 157, ปอ.8, ปอ.509, ปอ.44, ปอ.67, ปอ.92 และ ปอ.57

แผนที่หน่วยงาน 

แผนที่ตั้งกระทรวง

ดาวน์โหลดแผนที่

lat='13.764167'|lon='100.528647' 

ตำแหน่งพิกัดที่ตั้งหน่วยงาน (lat='13.764167'|lon='100.528647')

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ง75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
Black Ribbon