เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

เครื่องหมายราชการ

รูป intro
Support
Gallery

เป็นรูปปรมาณูอยู่ตรงกลาง ข้างล่างมีเฟืองจักรเก้าฟันเป็นฐานรองรับ ข้างบนมีดวงอาทิตย์ส่องรัศมีเก้าสายครอบคลุมทั้งหมด

รายละเอียดเครื่องหมายราชการ ประกอบด้วย

    • จำนวนเฟืองจักรเก้าฟัน และ รัศมีอาทิตย์เก้าสาย หมายถึง การเปลี่ยนแปลง เพื่อความก้าวหน้า หรือ พัฒนาการ
    • ปรมาณูเป็นสัญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์ อยู่ตรงกลาง หมายความว่า วิทยาศาสตร์เป็นแกนกลางของการพัฒนาประดุจนิวเคลียสปรมาณูเป็นแกนกลางของสรรพสิ่งทั้งหลาย
    • เฟืองจักรเป็นสัญลักษณ์ของเทคโนโลยี เป็นฐานรองรับ หมายความว่า เทคโนโลยีเป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งปวง
    • ดวงอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ของพลังงาน ส่องร้ศมีครอบคลุมทั้งหมด หมายความว่า พลังงานเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนา

 

ดาวน์โหลดเครื่องหมายราชการ

เครื่องหมายราชการลายเส้น

กรณี พื้นหลังเครื่องหมายราชการเป็นสีเข้ม
ให้ปรับลายเส้นของเครื่องหมายใ้ห้มีค่าสี เหลืองเข้ม
C,M,Y,K 1,4,83,0
RGB 250 238 64
HEX faee40
HSB 56,74,98

เครื่องหมายราชการสี

ค่าสีเหลืองเข้ม
C,M,Y,K 1,4,83,0
RGB 250 238 64
HEX faee40
HSB 56,74,98
ค่าสีเหลืองอ่อน
C,M,Y,K 3,4,17,0
RGB 249 245 220
HEX f9f5dc
HSB 52,12,98
กรณี พื้นหลังเครื่องหมายราชการเป็นสีเข้ม
ให้จัดทำกรอบวงกลมล้อมชิดเครื่องหมายราชการเป็น สีขาว
โดยมีความหนาพอสมควร

 

เครื่องหมายราชการ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๖๙)

กรณี พื้นหลังเครื่องหมายราชการเป็นสีเข้ม
ให้ปรับลายเส้นของเครื่องหมายใ้ห้มีค่าสี เหลืองเข้ม 
C,M,Y,K 1,4,83,0
RGB 250 238 64
HEX faee40
HSB 56,74,98

Download ]

ภาพขนาดใหญ่ ๑๓๕ เซนติเมตร

Download ]

ภาพขนาดใหญ่ ๑๓๕ เซนติเมตร

Download ]

ภาพขนาดใหญ่ ๑๓๕ เซนติเมตร

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ง75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
Black Ribbon