เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
  • หน้าแรก
  • วท. นำผลงานเด่นโชว์ในงาน The 5th Forum China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation

วท. นำผลงานเด่นโชว์ในงาน The 5th Forum China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation

วันที่เผยแพร่
14 กันยายน 2560
เขียนข่าวโดย
ปวีณ ควรแย้ม
Hits
ฮิต : 78

259239

          13 - 15 กันยายน 2560 ณ โรงแรม Guangxi Wharton International Hotel เมืองหนานหนิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน / ภาพบรรยากาศการเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในงาน The 5th Forum China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation ด้าน Bio-Medicine สมุนไพร และเครื่องมือแพทย์ โดยผู้ประกอบการทั่เข้าร่วมการเจรจาในครั้งนี้ ได้รับการส่งเสริมและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านทางหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทึโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) โดยมัการเจรจาธุรกิต 8 บริษัท จากทั้งหมด 12 บริษัท รวมทั้งมีการนำผลงานเด่นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาร่วมจัดแสดงภายในงานดังกล่าว จนภึงวันที่ 15 กันยายน 2560

 

259238  259237

259241  259245

259227  259229

259232  259233

259365  259372

ข่าวโดย : นายปวีณ ควรแย้ม
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728 – 3732  โทรสาร 02 333 3834
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : sciencethailand 

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ง75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
Black Ribbon