เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
  • หน้าแรก
  • กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Japan Food Research Laboratories (JFRL) ประเทศญี่ปุ่น

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Japan Food Research Laboratories (JFRL) ประเทศญี่ปุ่น

วันที่เผยแพร่
19 กันยายน 2560
เขียนข่าวโดย
press1
Hits
ฮิต : 313

 rsz img 9601 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจาก Japan Food Research Laboratories ( JFRL ) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทั้งนี้คณะผู้แทนจาก Japan Food Research Laboratories ( JFRL )  ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้แก่ ASEAN Center for Food Contact Materials, Section of Functionnal Food, Section of Food Sefety, Section oF Food Sensory Evaluation, Future collaboration discussion ในวันที่ 14 กันยายน 2560ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว  ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ :  พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ง75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
Black Ribbon