เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
 • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ศูนย์บริการร่วม
 • ระบบสมัครงานออนไลน์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • กฏหมายกระทรวง
 • วารสารสำหรับเด็กและเยาวชน

ปฏิทินกิจกรรม

บริการ

rss icon
 • ข้อมูลบริการ
 • แบบฟอร์มดาวน์โหลด
 • FAQ วิทยาศาสตร์มีคำตอบ
 • บริการรับเรื่องร้องเรียน
 • ถาม - ตอบ (Q &A)
 • บริการเว็บลิงก์
 • บริการข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.
 • บริการสืบค้นข้อมูล
 • บริการแหล่งทุนศึกษา/วิจัย
 • บริการแหล่งความรู้
 • บริการธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์
 • บริการชุมชน
 • บริการบทเรียนออนไลน์
 • บริการเทคโนโลยี
 • Mobile Application

Mobile App

rss icon
Agri-Map Moblie เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบูรณาการข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในก ...
iOS Andriod
SafeMate เป็นแอพพลิเคชันวัดระดับความปลอดภัยในการขับขี่ โดยใช้เซนเซอร์มีอยู่บนสมาร์ทโฟนที่เรียกว่า A ...
iOS Andriod
Traffy bSafe เป็นแอพพลิเคชันสำหรับแจ้งร้องเรียนเรื่องความปลอดภัยของการเดินทางโดยรถสาธารณะ แอพพลิเคช ...
iOS Andriod
ดูข่าวทั้งหมด >

หน่วยงานในสังกัด

สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ
นักพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
คณะกรรมการนโยบาย วทน.แห่งชาติ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
สถาบันสารสนเทศทัพยากรน้ำและการเกษตร
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศ

แนะนำลิงก์

 • Co Service
 • Sroom
 • Burana
 • Clinic
 • Sktc
 • Theos

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ง75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
Black Ribbon