ทั้งหมด 14 เนื้อหาแสดง 1 - 10 เนื้อหา
หน้า 1 จาก 2
หัวข้อ/ชื่อเรื่อง Created Hits
ใช้สถานที่ศึกษาดูงานและกิจกรรมอื่น ๆ กิจกรรมขอใช้สถานที่อบรม และศึกษาดูงานภายในพื้นที่โครงการฯ ปี 2559
วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560
83 views
กิจกรรมอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ “สัปดาห์ป่าชุมชน” การประดิษฐ์กระดาษจากต้นกล้วย ปี 2559
วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560
75 views
กิจกรรมอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) ปี 2559
วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560
77 views
กิจกรรมอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 2559
วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560
75 views
กิจกรรมศึกษาทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ปี 2559
วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560
73 views
กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ ขยายพันธุ์พืช ปี 2559
วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560
82 views
กิจกรรมเกษตรผสมผสาน แปลงสาธิตการปลูกพืชผสมผสาน ปี 2559
วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560
81 views
กิจกรรมอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี2558
วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2558
238 views
กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ ขยายพันธุ์พืช ปี2558
วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2558
208 views
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) ปี2558
วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2558
248 views